Alteus sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 32 informuje o realizacji projektu

pt. „Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.1. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 01 styczeń 2012- 31 grudzień 2013

 

 

 

 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość